Chính sách bảo mật

VỀ PHÍA CÔNG TY:

  • Chúng tôi chỉ nhận những thông tin mà quý khách cung cấp như tên, số điện thoại, địa chỉ nơi nhận hàng, email.
  • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của quý khách cho việc giao nhận hàng hóa.
  • Trường hợp quý khách không có yêu cầu về việc xóa bỏ thông tin. Thì tất cả các thông tin mà chúng tôi nhận được khi quý khách cung cấp sẽ được lưu lại vô thời hạn để tiện hỗ trợ cho những giao dịch mua bán sau này.
  • Quý khách cung cấp thông tin cho chúng tôi theo phương thức giao tiếp thông thường như tin nhắn, điện thoại, gửi email…

Tất cả các thông tin mà cửa hàng nhận được từ quý khách chúng tôi cam kết bảo mật không cung cấp cho bên thứ 3 khi không có sự đồng ý của quý khách

VỀ PHÍA KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC:

  • Không được phép sử dụng những hình ảnh, logo, sản phẩm Công ty cho mục đích khác ngoài việc mua/bán hàng.
  • Không thực hiện hành vi mua/bán phá giá thị trường.

Chính sách và quy định khác

05/12/2023 205

Hướng dẫn mua hàng online

04/12/2023 497

Chính sách công ty

02/12/2023 257

Chính sách bảo mật

03/12/2023 441

Chính sách giao nhận

04/12/2023 228

Chính sách bảo hành

05/12/2023 304

Công ty KHÔNG nhận đổi/trả hàng hoặc hoàn lại giá trị đơn hàng bằng tiền mặt/chuyển khoản cho các sản phẩm đã sản xuất theo yêu cầu được khách hàng xác nhận với bộ phận kinh doanh.

04/12/2023 245

Download Catalogue